Bà cô trẻ và hai đứa cháu hiếu động. Tất nhiên, chỉ thiện chí mà Tang Jiahui có được không đủ để khiến bồi thẩm đoàn thay đổi ấn tượng mạnh mẽ rằng bị cáo có tội mà tôi đã tạo dựng trong đầu họ suốt ba ngày qua. Trừ khi cô ấy vẫn có thể tìm ra một lỗ hổng quan trọng. Tuy nhiên, tôi đã có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Bà Trần dường như đang nhớ lại cảnh tượng đó một cách đau đớn: “Tôi…anh ấy…tôi quỳ dưới đất…đầu tiên anh ấy…chắc là ngồi ở mép bồn tắm, rồi đứng dậy.. .” “Có lẽ là ngồi ở mép bồn tắm Lên? Bạn có chắc không?” “…Vâng. Tôi chắc chắn.