Hân loại bỏ anh ta khỏi Thư Chất trong âm hộ. Thư hôn Hân thật mạnh và nói – nhìn Hân… lần thứ ba rồi, đời sống tình dục của bạn đã trở nên tuyệt vời biết bao. Hân ngạc nhiên hỏi anh ta – anh thực sự không phiền sao? Thư nói – không, tôi tin bạn. Bạn thực sự đã mang Rena với bạn. Tôi sẽ không nói không. Nhưng bất cứ điều gì bạn làm, hãy làm điều đó trước mặt tôi. Hân hỏi cô ấy – bạn có muốn làm điều đó với người khác không? Thư – không hề. Vâng, tôi muốn bạn tin tôi. Bắt tay, ôm hoặc hôn với những người bạn rất thân hiện đã trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay. Bạn co câu hỏi nao không? Thư bước đi thận trọng từng người một. Bây giờ Hân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với anh ta. Anh ấy cũng nói không có vấn đề gì.

Cách giải tỏa căng thẳng của dân văn phòng

Cách giải tỏa căng thẳng của dân văn phòng